Tiina Suutari Näkökulmia

Kaikki blogit puheenaiheesta Turvakoti

Naistenpäivän tumma varjo

Naiseus on upeaa ja ehdottomasti juhlimisen arvoinen asia. Naistenpäivää voi myös juhlia miettien historiaa; erityisesti sitä, miten naisten asema on kehittynyt tähän päivään. Naisena ja kahden tyttären äitinä voi olla ylpeä ja kiitollinen, että on saanut syntyä juuri tälle aikakaudelle. Naisilla on nyky-yhteiskunnassa enemmän riippumattomuutta, vapautta ja oikeuksia kuin esimerkiksi sata vuotta sitten. Siitä on kiittäminen historian vahvoja naisiamme, jotka ovat auranneet tietä meille uusille sukupolville.

Pahoinpidelty ihminen tarvitsee tukea ja turvaa

Väkivalta on liian monen perheen arkea. Väkivallasta kärsivän perheen auttajia ei ole monia. Ensi ja turvakotien liitto on tehnyt tätä työtä pitkään ja hyvin tuloksin järjestämällä turvakotipalveluja. Nämä ensiarvoisen tärkeät palvelut on säilytettävä ja niitä on vahvistettava tulevissa uudistuksissa.

 

Vuoden alussa voimaan tullut turvakotilaki siirtää taloudellisen vastuun valtiolle kriisin aikaisesta turvakotiajasta. Parhaimmillaan tämä voisi tarkoittaa sitä, että turvakotien määrä lisääntyy ja avunsaanti helpottuu väkivallan kaikille uhreille.

 

Suomi tarvitsee turvakoteja ja translain uudistuksen

Suomen Amnesty tekee eduskuntavaaleissa tiedotustyötä tärkeiden asioiden puolesta. Järjestön "Korkea aika" -kampanjan kolme kärkeä ovat translain muutos, Euroopan ja Suomen vastuunkanto pakolaisten hädästä sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn rahoituksen turvaaminen.

Moni pelkää kotona

Moni pelkää kotona

Perheeseen kohdistuneita surmia on tapahtunut viime aikoina paljon. Hyvällä syyllä voidaan kysyä mitä yhteiskunnassamme oikein tapahtuu? Olisiko tragedioita voitu estää? Perhesurmat ovat perheväkivallan äärimmäinen muoto. Jäävuorten huippuja, jotka keräävät medianäkyvyyttä ja mielenkiintoa. Perheväkivalta on kuitenkin yleinen ongelma, jota ei voida lokeroida syrjäytyneiden tai moniongelmaisten yksilöiden marginaali-ilmiöiksi.

Stop naisiin kohdistuvalle väkivallalle

Suomessa naisiin kohdistuva väkivalta on vastajulkaistun tutkimuksen mukaan Euroopan unionin maista kaikkein yleisintä. Suomi onkin saanut muistutuksia asiantilan parantamiseksi niin YK:lta kuin Euroopan perusoikeusvirastolta.

Naisiin kohdistuva väkivalta, perheväkivalta mukaan lukien, on maailmanlaajuisesti yleisimpiä ihmisoikeusloukkauksia. Kyse on yhteiskunnassa esiintyvästä rakenteellisesta ongelmasta, naisten ja miesten välisestä epätasa-arvoisesta valtasuhteesta.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä