Tiina Suutari Näkökulmia

Tarvitsemme yritysten tuloja ja työpaikkoja

Toivon, että yhteiskunnan uudelleen rakentamiseen osallistutaan keskustelemalla tai ainakin äänestämällä tulevaisuuden puolesta. Tulevaisuuden puolesta voi äänestää miettimällä omaa kohtaloaan tai tulevien sukupolvien asiaa.

Olen ollut aktiivisesti työelämässä viimeiset 20 vuotta. Moni asia on muuttunut, ja vanhemmilta henkilöiltä olen saanut kuulla menneistä, vielä suuremmista muutoksista. Yhteiskunta tulee rakentumaan uudelleen. Niin käy, tai sitten kehitys pysähtyy – jos valitsemme vanhat keinot ja jätämme ratkaisujen tekemisen taas seuraaville polville.

Katso ympärillesi. Meidän vahvuutemme ovat tässä, ja niiden varaan on tulevaisuus rakennettava. On puhdas ympäristö ja osaavat ihmiset. Tulevaisuutemme pelastuu uskomalla faktoihin ja toimimalla niiden reunaehtojen ja mahdollisuuksien mukaisesti. Uudet keksinnöt syntyvät yhdistelemällä taitavasti eri osaamisaloja. Mahdollisuuksia tälle luo muun muassa teknologia. Sen avulla voimme esimerkiksi huolehtia elinolojemme puhtaudesta, ympäristömme tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta – jopa vientitarkoitukseen.

On alettava uskoa itsemme, osaamiseemme ja tekemiseemme. Kukaan muu ei tee sitä puolestamme. Kun laitamme yritysosaajat ja yhteiskunnalliset tekijät yhteistyöhön, syntyy hyvinvointia. Alueemme tarvitsee työpaikkoja, rahoitusta ja viisaita, kehittämistoimet osaavia päättäjiä. Päättäjiksi aikovilta pitää vaatia kokonaisvaltaista näkemystä, sosiaalisia taitoja ja kykyä tehdä kauaskantoisia päätöksiä, sillä muuten hyvinvoinnin peruspilarit ovat vaarassa.

Nyt on oltava viisautta olla ottamatta varoja tulevilta sukupolvilta. On oltava järkeä luoda kokeilukulttuuria, alueita tai aiheita, joissa testataan poikkeavien verotus- ja muiden mekanismien toimivuutta. On uskallettava antaa yritysten itse satsata investointeihinsa ja kehittämiseen.

Tällaisia ajatuksia ja päätöksen tekijöitä tarvitaan tulevaisuuden tekemiseen.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat